Ристо Ангелов нов директор на Центарот за вработување во Струмица

10 Октомври 2017

Ристо Ангелов е нов директор на Центарот за вработување во Струмица. Дипломираниот правник Ангелов, вработен во Центарот, доаѓа на местото на досегашната директорка, Павлинка Георгиева.