Денеска и официјално е пуштена во употреба првата Детска градинка, „Прва радост“ во Василево
Општинарите заедно со членовите на општинскиот совет, садеа садници во дворот на локалната самоуправа и дворот на детската градинка во…
Наградниот фонд на турнирот е 200.000 денари. Екипите кои ќе се пријават за натпреварување треба да бројат од 6 до…
Триесеттина минути траеше денешната 20-та седница на Советот на општина Василево
На средбата градоначалникот Стојанов му ги претстави можностите, поволностите и условите за инвестирање
На средбата во кабинетот на градоначалникот, разговарано е за досегашната соработка на „ТИКА“ со општина Василево
Советниците дадоа согласност на Статутот на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ Василево
Таму многу не јадеа луѓето, повеќето си ставаа во ќесиња, па во чантите за дома си однесоа...
Страница 5 од 5