МЕТАЛ КГ има потреба од работници

13 Јуни 2017

Друштвото за производство „МЕТАЛ КГ“ ДООЕЛ Струмица има потреба од вработување на Бравари за погон за производство и монтажа на браварија и лимариjа (со работно искуство).

Пријавување преку е-маил адресата: (со назнака на позицијата), или лично во седиштето на „Метал КГ“, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

Повеќе информации на ☎ 070/324-567 и 034/346-967