„Терзи Компани“ има потреба од магационер и монтери

11 Март 2017

„Терзи Компани“ од Струмица има потреба од еден магационер и монтери за соларни системи. Подетални информации и пријавување на: 070/310-166 и 071/345-389.