Еве ја официјалната листа на советници на СДСМ за општина Ново Село

19 Септември 2017

На Локалните избори закажани за 15 октомври, СДСМ го кандидира Боро Стојчев за градоначалник на општина Ново Село. Објавена е и официјалната листа на советници од 15 кадидати. Еве го тимот на Боро Стојчев со кои ќе се претстават пред граѓаните на општина Ново Село, предводен од носителот Валентина Попова.

1. Валентина Попова - Ново Село

2. Славе Стојанов - Сушица

3. Андреа Андреев - Колешино

4. Марија Манчева - Смолари

5. Коста Котев - Зубово

6. Живка Костадинова - Мокриево

7. Горан Цветков - Ново Село

8. Павле Вучков - Самоилово

9. Ленче Јанковска - Ново Коњарево

10. Виктор Стоилов - Ново Село

11. Ѓорѓи Тасев - Сушица

12. Александра Трајкова - Дражево

13. Орце Стојанов - Старо Коњарево

14. Мирчо Мирчев - Борисово

15. Валентина Стојменова - Мокрино