Се асфалтира улица во Зубово

26 Декември 2014

Во тек е асфалтирање на улица во населеното место Зубово, во должина од 165 метри и ширина 4 метри

Во тек е асфалтирање на улица во населеното место Зубово, во должина од 165 метри и ширина 4 метри.

Оваа активност на општина Ново Село е во рамките на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици за 2014 година.