Се насипува улица во Еднокуќево

15 Декември 2014

Граѓаните кои гравитираат и непосредно ја користат оваа улица сами со сопствен транспорт и рачен алат учествуваа во земјените работи

Деновиве општина Босилово во соработка со локалното население од Еднокуќево изврши насипување и порамнување на локална улица во ова населено место.


Граѓаните кои гравитираат и непосредно ја користат оваа улица сами со сопствен транспорт и рачен алат учествуваа во земјените работи, а матријалот за посипување на улицата беше обезбеден од општина Босилово.