Се чисти атмосферска каналска мрежа во Бориево

12 Декември 2014

Решавањето на овој проблем ќе овозможи решавање на проблемот со одводот на атмосферската вода на поголемиот дел од селото

Продолжуваат активностите околу нормализацијата и правилното функционирање на атмосферската канализациона мрежа во општина Босилово.


Општина Босилово ангажираше специјално возило - цистерна на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за прочистување и одзатнување на подземните атмосферски цефки во централниот дел на населеното место Бориево.


Решавањето на овој проблем ќе овозможи решавање на проблемот со одводот на атмосферската вода на поголемиот дел од селото.